Erdei szalonka

  • Rejtett életmódú, erdei madarak. Sötétedés után aktívak, a nedves aljnövényzetben, mocsarakban keresik táplálékukat. Hosszú, érzékeny csőrükkel az iszapban vagy a puha talajban kutatnak gerinctelen állatok után. A nász idején, alkonyatkor és hajnalban a hímek pesszegő, kurrogó hangokat adva, repkednek a fák fölött.

  • Fészek: Avarral bélelt mélyedés a mohával borított taljon.

  • Elterjedés: Eurázsia nagy részén költenek. Télen nyugtra és délre vonulnak. Hazánkban szórványosan fészkelnek.

  • Latin neve: Scopolax rusticola

  • Hosszúság: 34 cm-ig

  • Védettsége: Nem védett, de SPEC kategóriája 3-as, tehát ritkul Európában.

  • Hangja: